Όροι συμμετοχής: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΞΙΔΙ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΙ Η AEGEAN ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΘΟΝΗΣ!”:

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, που εδρεύει στην Πλατεία Αριστοτέλους, αρ.10, Θεσσαλονίκη, 54623, Ελλάδα (στο εξής «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό (στο εξής Διαγωνισμός) ο οποίος θα διεξαχθεί και θα φιλοξενηθεί μέσα από τα social media (instagram.com/filmfestivalgr) που διατηρεί ο Οργανισμός “ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”. Του Διαγωνισμού επιμελείται ο Διοργανωτής.

ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ  ΜΕΧΡΙ  ΤΟ  ΤΕΛΟΣ,  ΑΦΟΥ  Η  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΟΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΗ ΣΧΕΤΙΚΗ  ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ.  ΣΕ ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (CONCEPT) ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΙ Η AEGEAN ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΘΟΝΗΣ! Κερδίστε  10 εισιτήρια εσωτερικού με επιστροφή χορηγίας της Aegean Airlines. Με αφορμή το μεγάλο αφιέρωμα του #TDF23 που γιορτάζει τη χαρά του να ταξιδεύεις, σας κάνουμε δώρο το επόμενό σας ταξίδι!” Ο Διαγωνισμός του Διοργανωτή διεξάγεται στον λογαριασμό του στο instagram (instagram.com/filmfestivalgr)

Σκοπός του Διαγωνισμού: Είναι η διανομή μέσω κλήρωσης 10 εισιτηρίων εσωτερικού με επιστροφή στους τυχερούς νικητές. 

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και είναι άνω των 18 ετών.

Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων: Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Διοργανωτής) (β) Οι εργαζόμενοι στην AEGEAN AIRLINES που ως χορηγός παρέχει τα εισιτήρια («Δώρο») (γ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021, ώρα 11:30 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και το Σάββατο 20 Μαρτίου  2021, ώρα 23:30 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν τους παρακάτω όρους:

Ο χρήστης θα πρέπει να μοιραστεί μαζί μας μια αγαπημένη ταξιδιωτική στιγμή χρησιμοποιώντας στο story/post του τα stickers του Φεστιβάλ που θα βρει πληκτρολογώντας #tdf23 στο πεδίο gif. Οι φωτογραφίες του Συμμετέχοντα πρέπει να είναι ελεύθερες για χρήση (Royalty-free).

Κατόπιν θα πρέπει να προσθέσει στην ανάρτησή του το tag @filmfestivalgr.

To προφίλ του συμμετέχοντος θα πρέπει να είναι δημόσιο ώστε να εμφανιστεί στις συμμετοχές.

Με τη συμμετοχή του και την εκπλήρωση των παραπάνω βημάτων, για την καταχώρηση της συμμετοχής του, ο Συμμετέχων θα καλείται: (α) να δηλώσει ότι συμφωνεί και αποδέχεται τους παρόντες όρους, και (β) να δηλώσει ότι συναινεί στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, τα οποία ο ίδιος γνωστοποιεί με την συμμετοχή του,  σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή υποβολή των στοιχείων τους.

Δώρα: 10 νικητές θα κερδίσουν από ένα εισιτήριο εσωτερικού με επιστροφή από την Aegean Airlines.

Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένα και οι Νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα, άλλα προϊόντα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Κατά την παραλαβή των Δώρων τους οι Νικητές θα πρέπει να επιδεικνύουν σε εντεταλμένους προς τούτο υπαλλήλους τους Διοργανωτή, την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία των Νικητών και συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το ειδικό έντυπο παραλαβής των Δώρων.

Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Του Διαγωνισμού: Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 29/03/2021, ώρα 11:00 π.μ, με επιμέλεια του Διοργανωτή και τη χρήση συστημάτων τα οποία εξασφαλίζουν το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κλήρωσης και κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των ανωτέρω Δώρων θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν  δέκα (10) νικητές από τους Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό και δέκα (10) επιλαχόντες.

Απόδειξη συμμετοχής: Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών ολοκληρώνεται και η διαδικασία υποβολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα στοιχεία Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα του  Διοργανωτή ή του εν λόγω τρίτου προσώπου, καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής του.

Ενημέρωση για την κατακύρωση: Οι νικητές θα ενημερωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα από τον Διοργανωτή, με email και προσωπικό μήνυμα στο λογαριασμό τον οποίο έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους. 

Οι επιλαχόντες νικητές που θα αναδειχθούν μέσω της κλήρωσης θα μπορέσουν να διεκδικήσουν τα Δώρα με σειρά προτεραιότητας είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής του αρχικού νικητή είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον αρχικό νικητή είτε σε περίπτωση που ο αρχικός νικητής αρνηθεί ή δεν παραλάβει το δώρο στη προθεσμία που θα του δοθεί από τον Διοργανωτή.

Τα Δικαιώματα του Διοργανωτή  ως προς συμμετοχή: Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

Επιπλέον, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ’ οποιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη Νικητών και Επιλαχόντων θα υποβληθεί μόνο το σύνολο των «έγκυρων συμμετοχών».

Δημοσιότητα: Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα blog.tiff.gr και στο λογαριασμό συμμετοχής (instagram.com/filmfestivalgr)

Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη της αξίας των Δώρων που θα δοθούν και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχόν άλλα έξοδα που συνδέονται με την αξιοποίησή του.

Αστική και Ποινική ευθύνη: Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό.

Προσωπικά Δεδομένα: Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: (1) των Συμμετεχόντων (α) ονοματεπώνυμο, (β) ηλεκτρονική διεύθυνση (email), (γ) αριθμό τηλεφώνου, και (2)των Νικητών ή/και των Επιλαχόντων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί για κάθε συμμετέχοντα την ελεύθερη, ανεπιφύλακτη και σαφή δήλωση, έγκριση και συναίνεση του για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων του από τον Διοργανωτή  και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους σκοπούς του διαγωνισμού. Η συγκατάθεση αφορά και στην επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών δεδομένων και από το συνεργαζόμενο με τον Διοργανωτή μέσο και τη Χορηγό.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – Δικαιώματα συμμετεχόντων: Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τον Διοργανωτή για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, πάντοτε στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού, καθώς και για σκοπούς προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών του. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία και τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Επιλαχόντων βασίζεται στην συγκατάθεσή τους, που χορηγούν με την συμμετοχή τους, την οποία μπορούν να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή ελεύθερα αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση socialmedia@tiff.gr.

Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης η Διοργανώτρια δεν θα είναι σε θέση να επεξεργαστεί την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και συνεπώς η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης εκ μέρους των Συμμετεχόντων ή/και των Νικητών ή/και Επιλαχόντων δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για το διάστημα πριν την ανάκληση. 

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Επιλαχόντων θα είναι καταρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Συνεργαζόμενου Μέσου  που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, το Συνεργαζόμενο Μέσο θα  κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών ή/και Επιλαχόντων, στον  Χορηγό (Aegean Airlines) και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό τους.  

Δικαιώματα συμμετεχόντων: Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία και τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν.

Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων: Ο Διοργανωτής Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει μονομερώς και  κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκεια του, ή να επαναλάβει οσάκις επιθυμεί αυτόν, ή και να διακόψει τον διαγωνισμό χωρίς προειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος,  ανωτέρας βίας ή απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών, να αλλάξει τα δώρα ή να το ανακαλέσει χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, και χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης έναντι παντός τρίτου.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της  Θεσσαλονίκης.

Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων του Διαγωνισμού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριαςκαι της Χορηγού. Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι γνωρίζει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ που είναι αναρτημένη στο site https://www.filmfestival.gr/el/legal/policy.

Thessaloniki International Film Festival