Gustav Deutch

 • “Δεν υφίσταται βαρετή εικόνα. Απλώς υπάρχουν σκηνές που δεν προορίζονται για το κοινό.”
 • “Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει η ποιότητα της κινηματογράφησης, όχι η ποιότητα της εικόνας.”
 • “Είναι σχεδόν ποιητικό, μία ταινία είναι αλλόκοτη κατά κάποιο τρόπο επειδή παριστάνει ότι πρόκειται για αληθινή ζωή, αλλά παραμένει αλλόκοτη.”
 • “Πρέπει να εμπιστεύεσαι ότι η ταινία θα μιλήσει από μόνη της.”
 • “Οι παραγωγοί μπορούν να αλλάξουν τίτλους και οπτικές, αλλά o κινηματογράφος θα είναι πάντα τέχνη.”
 • “Εάν προσπαθήσεις να δουλέψεις σύμφωνα με τους κανόνες του Έντουαρντ Χόπερ είναι σουρεαλιστικό, επειδή είναι ζωγράφος. Η πρόθεση ήταν να δημιουργήσουμε μια ταινία σε στυλ πίνακα.”
 • “Όταν προσπαθείς να γυρίσεις όσα περισσότερα πλάνα μπορείς, δεν σέβεσαι τις εικόνες. Δε μιλάω για αισθητική. Πρέπει να σέβεσαι την κάθε σκηνή ξεχωριστά. Εάν έχεις 600 από αυτές δεν είναι δυνατόν να τις σεβαστείς όλες.”  
 • “Ένας καλλιτέχνης που δεν εξελίσσεται και δεν εξερευνά δεν είναι ενδιαφέρων για εμένα. Γι’ αυτό το λόγο, το αγαπημένο μου κίνημα είναι το Bauhaus.”
 • “Οι ταινίες και η αρχιτεκτονική έχουν πολλά κοινά. Έχεις μία ιδέα, την σχεδιάζεις και χρειάζεται 3-4 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Το ίδιο γίνεται και με τις ταινίες.”
 • “Δημιουργώ ένα καινούριο νόημα που δεν υπήρχε πριν, συνδυάζοντας εικόνες και δημιουργώντας μία νέα ιστορία.”
 • “Η Ιστορία απαρτίζεται από ιστορίες καθημερινών ανθρώπων. Και οι άνθρωποι αντανακλούν την εποχή στην οποία ζούνε.”
 • “Μαθαίνω πολλά από ερασιτέχνες κινηματογραφιστές. Κινηματογραφούν με τον τρόπο που βλέπουν και μαθαίνουν να βλέπουν όπως κινηματογραφούν.”
 • “Ο ιδανικός θεατής είναι όσο περιπετειώδης είμαι κι εγώ.”
 • “Η βιομηχανία σημαίνει πως δεν βλέπεις τις ταινίες ως τέχνη. Οι ταινίες είναι τέχνη. Από τον πρώτο καιρό η βιομηχανία προσπαθεί να απομακρύνει τις ταινίες από την τέχνη. Πρέπει να ξεφύγεις από αυτό.”
 • “Ένας καλλιτέχνης που δεν αναζητά νέες ιδέες δεν μου προκαλεί ενδιαφέρον.”
 • “Οι σπουδές μου στην αρχιτεκτονική με έχουν βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στις ταινίες μου. Αρχικά, σχεδιάζεις την ιδέα σου και μέσα σε 2-3 χρόνια την υλοποιείς.”
 • “Χρειάζεται να κατανοείς τους συνεργάτες σου και να δεχτείς ότι έχουν δικαίωμα να πουν όχι.”
 • “Στις ταινίες μου, προτιμώ να προσδώσω νέο νόημα σε κάτι. Ψάχνω για κάτι που οι άλλοι δεν έχουν δει.”
 • “Δεν παρατηρώ απλώς τις προσωπικές ζωές των ανθρώπων, αλλά την ιστορία πίσω από αυτές.”
 • “Πρέπει να κινηματογραφείς με τον τρόπο που παρατηρείς και να μάθεις να παρατηρείς με τον τρόπο που κινηματογραφείς.”
 • “Μαθαίνουμε πολλά για την τεχνική και για το πώς να χρησιμοποιούμε ένα κινητό τηλέφωνο σε μικρή ηλικία, αλλά όχι για την δύναμη της εικόνας.”
 • “Δεν είναι δυνατόν να κινηματογραφήσεις εκπληκτικά έργα ζωγραφικής από μία αφελή οπτική γωνία.”
 • “Καθώς παρακολουθείς ταινίες, μαθαίνεις πολλά για τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από τις κάμερες.”
 • “Συνεργάζομαι με ανθρώπους που γνωρίζουν τις ταινίες τους απ’ έξω κι ανακατωτά.”
 • “Μια ταινία με επιστημονική θεματική δεν αποκλείεται να γεννά συναισθήματα στους θεατές.”

 • “There is no such thing as a boring image. There are scenes that are never meant to be shown in public.”
 • “The quality of image making has changed since the former years, not the image quality.”
 • “It’s poetic, a film is uncanny in a way because it pretends to be real life, but it is still uncanny.”
 • “You have to trust that a film speaks for itself.”
 • “Producers can change titles or angles, but film making is art.”
 • “If you try to work by Edward Hopper’s rules it’s surreal, because he is a painter. The theme was making a film in a painting style”
 • “When you try to shoot as much as possible you can’t honor the pictures. I’m not talking about aesthetics. You have to honor each scene. If you have 600 you can’t honor them.”
 • “An artist who is not moving and exploring is not interesting to me. That’s why my favorite movement is Bauhaus.”
 • “Film and architecture have a lot in common. You have an idea, you make a sketch and it takes 3-4 years to make. It is the same in film.”
 • “I’m putting another meaning that was not there by combining images and creating a new story.”
 • “History is made up from stories of ordinary people. And people reflect the times in which they are living.”
 • “I learn a lot from amateur film makers. They film as they look and they learn to look as they film.”
 • “The ideal viewer is as adventurous as I am.”
 • “The industry means you don’t see the film as art. Film is art. From the early days the industry tries to make films something other than art. You have to escape.”
 • “An artist not exploring new ideas is not interesting to me.”
 • “Architecture studies have helped me a lot in my films. First you have to make a sketch and in 2-3 years you make it happen.”
 • “You need to understand your team and accept that they have the right to say no.”
 • “In my films, I prefer giving a different meaning to something. I’m looking for something that others have not seen.”
 • “I’m not just looking in people’s personal lives but the history behind them.”
 • “You have to film the way you see and you have to learn how to see through filming.”
 • “We learn a lot about technique and how to use a mobile phone at a young age and not about the power of image.”
 • “You can’t film great paintings from a naive point of view.”
 • “While watching movies you understand a lot about the people behind them.”
 • “I collaborate with people who know their films by heart.”
 • “Making a scientific movie, doesn’t mean it doesn’t need to create emotion to viewers.”
Thessaloniki International Film Festival